Komunikat organizacyjny Mistrzostw Okręgu w dysc. Muchowej kat. Senior i Junior - 15-16.06.2024 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WĘDKARSKICH „MUCHOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW I JUNIORÓW”

15-16.06.2024r

Prawo startu w zawodach mają drużyny i zawodnicy indywidualni zgodnie z zapisami ZOSW część 9. Ograniczona liczba startujących seniorów do 24 osób/8 drużyn. Zawody juniorów odbędą się przy zgłoszeniu co najmniej 6 uczestników. Zawody zostają przeprowadzone na żywej rybie, w 3 trzygodzinnych turach, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 9. Regulamin zawodów w wędkarstwie muchowym oraz z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych ryb zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.

Ryby zaliczane do punktacji: wszystkie gatunki niebędące w okresie ochronnym.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia (telefon, aparat fotograficzny) obsługującego karty mikro SD do wykonywania zdjęć złowionych ryb. Sposób dokumentowania złowionych ryb: Przed turą zawodów każdy zawodnik otrzymuje miarkę z oznaczeniem tury zawodów, kartę startową i kartę mikro SD. Karty pamięci dostarcza organizator.
Zawodnik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności funkcjonowania karty pamięci w swoim urządzeniu. Zawodnik (nie dopuszcza się udziału/pomocy osób trzecich) po podebraniu ryby wykonuje fotografię ryby na miarce z ustawioną datą i godziną. Zdjęcie na miarce wykonujemy kładąc rybę na prawym boku z pyszczkiem skierowanym w kierunku „0” na miarce i płetwą grzbietową u góry zdjęcia, tak by widoczny był wynik pomiaru i cała ryba. Następnie uwalnia rybę i wpisuje wymiar do karty startowej oraz robi zdjęcie karty. Sekwencja zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Zdjęcia niewyraźne, nie obejmujące całej ryby itp. spowodują niezaliczenie wyniku. Podczas łowienia podbierak (siatka) musi być trzymana poza wodą, nie dotyczy podbierania ryby i wykonania zdjęcia. W przypadku złego obchodzenia się ze złowiona rybą, przyjęcia pomocy osoby postronnej podczas dokumentowania połowu zawodnik zostanie ukarany upomnieniem, niezaliczeniem złowionej ryby lub dyskwalifikacją w zawodach.

 

Film instruktarzowy:      https://www.youtube.com/watch?v=jpigaLU4bio
 

 Po zakończeniu tury zawodnik zobowiązany jest do zdania karty startowej i karty pamięci, uszkodzenia kart obciążają zawodnika. Odbiór i zdanie kart w bazie u organizatora.

 

Koszty uczestnictwa w zawodach: seniorzy  - 140 zł od osoby/420 zł drużyna, juniorzy - 30zł

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału w zawodach wraz z dołączonym protokołem z mistrzostw Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca na adres e-mail:
 

pzw.okregwalbrzych@gmail.com
 

Wpłaty startowego na konto: Okręg PZW Wałbrzych, ul. H. Sienkiewicza 4/2, 58-300 Wałbrzych Nr konta: 14109022710000000584000554. Wpłaty startowego prosimy dokonywać w terminie do dnia 3 czerwca 2024. Wpłaty gotówkowe przed zawodami nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podać imienny skład drużyny lub osoby startujące indywidualnie. Zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w imprezie ponoszą koszty na równi z pozostałymi.

 

PROGRAM ZAWODÓW

Sobota- 15.06.02024

-7.00-8.00-  odprawa techniczna, rozdanie kart startowych

-8.00-8.30- wejście na stanowiska,

-8.30-11.30- I tura zawodów

-11.30-13.30- zdanie kart startowych, obiad, odbiór kart startowych

-12.30-13.30- wyniki I tury

-13.30-14.00-wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów

-13.00-17.00- II tura zawodów

-17.00-17.30- zdanie kart startowych II tury

-18.00-19.00- wyniki II tura

 

Niedziela 16.06.2024

-7.00-8.00- odbiór kart startowych

-8.00-8.30- wejście na stanowiska przygotowanie do zawodów

-8.30-11.30- III tura zawodów    

-11.30-12.00- zdanie kart startowych, obiad w bazie zawodów

-12.30-13.00- ogłoszenie nieoficjalne wyników zawodów

-13.00-13.30- oficjalne wyniki zawodów, zakończenie

Program z przyczyn organizacyjnych może ulec zmianie. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, zamieszczanie zdjęć i filmów wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej PZW oraz PZW Wałbrzych i Facebook oraz prasie.
 

Teren zawodów oraz baza zostanie podana w komunikacie nr 2 , najpóźniej do dnia 3 czerwca 2024r.

 

 

                                OKS Wałbrzych                              

 

 

Pliki do pobrania

  • mo-w-dysc-muchowej-2024.pdf

    • 0.46 MB